Αίγυπτος - Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport- Μνημόνιο Συνεργασίας

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Αίγυπτος
Πόλη: 
Αλεξάνδρεια
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
15/07/2010
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310.99.6742
Συντονιστής: 

Καθηγητής Αριστ. Νανιόπουλος, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Το μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων προβλέπει την ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων και φοιτητών χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις για το Α.Π.Θ. και την Αραβική Ακαδημία.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: