Αίγυπτος - Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport- Μνημόνιο Συνεργασίας

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Arab Academy for Science and Technology and Maritime Transport

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Αίγυπτος
Πόλη: 
Αλεξάνδρεια
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
15/07/2010
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθηγητής Αριστ. Νανιόπουλος, Τμ. Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πληροφορικής
Μαθηματικών
Οικονομικών Επιστημών
Φαρμακευτικής
Νομικής
Υποχρεώσεις: 

Το μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των δύο ιδρυμάτων προβλέπει την ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων και φοιτητών χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις για το Α.Π.Θ. και την Αραβική Ακαδημία.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: