Προκήρυξη για σπουδές στο York University του Toronto Καναδά, ακαδ. έτος 2020-21

Προς
τις Γραμματείες των Τμημάτων:

- Φιλολογίας
- Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
- Ιστορίας και Αρχαιολογίας
- Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
- Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
- Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
- Οικονομικών Επιστημών
- Πολιτικών Επιστημών
- Γεωλογίας
- Φυσικής
- Χημείας
- Πληροφορικής
- Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Μηχανικών Υπολογιστών
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Χημικών Μηχανικών

Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το York University του Toronto Καναδά, περιήλθε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με τα συνημμένα της.
Αφορά ενημέρωση εκ μέρους του Καναδικού συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου, για δυνατότητα σπουδών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών του ΑΠΘ στο προαναφερόμενο Πανεπιστήμιο.
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι τόσο από το συνημμένο αρχείο, όσο και από την ηλεκτρονική αλληλογραφία που παρατίθεται παρακάτω.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την καταθέσουν μαζί με τα δικαιολογητικά που αναλυτικά αναφέρονται εντός του εντύπου της αιτήσεως, έως τις 22 Ιανουαρίου 2020, στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (ώρα : 12 μεσημβρινή,ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης, γρφ. 10).
Η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα προβεί στην επιλογή των επικρατεστέρων φοιτητών, θα προωθήσει κατόπιν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά τους στο York University, το οποίο θα κάνει και την τελική επιλογή.
Πληροφορίες:

κ. Σοφία Λογοθέτη-Μανωλιάδου
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Τηλ. : 2310 995307

Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητών σας και για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.

Με εκτίμηση,
Ελένη Μπαξεβανίδου

Προϊσταμένη
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ: + 30 2310 991621
Email: internat-rel@auth.gr
http://www.auth.gr

From: Beth Alaksa [mailto:balaksa@yorku.ca]
Sent: Wednesday, January 08, 2020 12:13 AM
To: AUTh International Relations Dept.
Cc: Helen Balderama; Glenda Lowndes
Subject: Aristotle University of Thessaloniki /York Univ - 20-21 Exchange Spaces, Nomination and Application Procedures

Hello Helen

We are pleased to provide confirmation on the exchange spaces for 2020-21. In addition, we would like to confirm our nomination and application deadlines and procedures.

1. Nomination and Application Process and Timelines

York International now requires universities to nominate their students. After which, we will send the on-line exchange application link to nominated students. See below necessary links and deadlines.

Dec 1, 2019 - Jan 15, 2020 (extended to Jan 30): Partners are required to nominate their students through the online nomination form that will be opened December 1. The nomination form will be available through our Coming to YorkU on Exchange website.

After Jan 15/30 – York International will review nominations and send the link to the on line student exchange application. However, we will send the link to the graduate student application, as nominations are received between Dec 1 and Jan 15 to allow time to meet the Feb 1 graduate exchange deadline.

Feb 1, 2020: Deadline for graduate exchange student applications.

Mar 1, 2020: Deadline for undergraduate exchange student applications.

2. Fact Sheet for Partners & Information for Incoming Exchange Students

Attached is an updated 2020-21 York U Exchange Fact Sheet for Partners. We hope this will aid you in promoting York U as an exchange destination for your  students. It is also available on our website here. Your students should also read all the information on the Coming to YorkU on Exchange website, before completing the application.

To assist us in promoting your university as an exchange destination, we request you to provide information about your university by completing the York University Partner Information form, at your earliest convenience.

Thank you for your continued support of student exchange activity between our universities. Please contact us if you have any questions, at any time.

Regards

Beth

BETH ALAKSA - Coordinator, International Mobility Programs
York International

YORK UNIVERSITY
200 York Lanes • 4700 Keele Street
Toronto ON • Canada M3J 1P3
T 416.736.2100 ext 77623 F 416.736.5176
balaksa@yorku.ca • yorkinternational.yorku.ca
Go Global on Facebook 

Office hours: M-F 8:30 - 4:30 (Jun - Aug, F 3:30)

This electronic mail (e-mail), including any attachments, is intended only for the recipient(s) to whom it is addressed and may contain information that is privileged, confidential and/or exempt from disclosure. No waiver of privilege, confidentiality or any other protection is intended by virtue of its communication by the internet. Any unauthorized use, dissemination or copying is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, or are not named as a recipient, please immediately notify the sender and destroy all copies of it.