Γερμανία - Fulda University of Applied Sciences

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
DAAD - Fulda University of Applied Sciences
Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Φούλντα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
21 / 11 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Δεκ. 2022
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Αγγ. Στεργίου - Τμήμα Νομικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Νομικής
Υποχρεώσεις: 

DAAD χρηματοδότηση της εν λόγω Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας.
Σκοπό έχει την ανάπτυξη κοινού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο:"Social Security Coordination and migration", διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων, κοινών δημοσιεύσεων και ανταλλαγών μελών ΔΕΠ και μεταπτυχιακών φοιτητών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: