Επίσκεψη αντιπροσωπείας από το Υπουργείο Παιδείας της Κίνας στις 17.1.2020