Η.Π.Α. - University of Kentucky

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Kentucky

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Λέξινγκτον
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
30 / 6 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Ιούν. 2024
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Σ. Μπάσμπας - Τμήμα Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Πολιτικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.
Αφορά ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας  κυρίως μεταξύ της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου του Kentucky με σκοπό την υποβολή κοινών ερευνητικών προγραμμάτων για χρηματοδότηση από την ΕΕ ή διεθνείς οργανισμούς.
Προβλέπονται ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών, ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο Ιδρυμάτων, έως ότου διαμορφωθούν και συμφωνηθούν στο μέλλον συγκεκριμένα ειδικά Συμφωνητικά Συνεργασίας και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του  Νόμου.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: