Επίσκεψη της Μορφωτικής Ακολούθου της Αμερικανικής Πρεσβείας κ. Cynthia Harvey στο ΑΠΘ στις 4.2.2020