Η.Π.Α. - Rutgers, The State University of New Jersey

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Rutgers, The State University of New Jersey

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Νιου Μπρούνσγουικ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
22 / 1 / 2020
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιαν. 2023
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Γ. Αρσένος, Τμήμα Κτηνιατρικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωπονίας
Κτηνιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας. 
Σκοπό έχει την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας των Σχολών του ΑΠΘ και του συνεργαζόμενου Πανεπιστημίου για την δημιουργία συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αγροδιατροφής και ανάπτυξης, κοινών δράσεων που αφορούν την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών, διοργανώσεις σεμιναρίων, υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού επιχειρήσεων γεωργικών προϊόντων διατροφής, καθώς και την δημιουργία προγραμμάτων εξ αποστάσεως μάθησης και την συνδιοργάνωση θερινών θεματικών σχολείων.
Οι προαναφερόμενες δράσεις θα υλοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος "Νέα Γεωργία γαι τη Νέα Γενιά/New Agriculture for a New Generation", που υλοποιεί το Κρατικό Πανεπιστήμιο Rutgers του  New Jersey, με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: