Η.Π.Α. - Rutgers, The State University of New Jersey

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Rutgers, The State University of New Jersey

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Νιου Μπρούνσγουικ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
22 / 1 / 2020
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιαν. 2023
Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωπονίας
Κτηνιατρικής
Αρχικό κείμενο συμφωνίας: