Γερμανία - Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Karlsruhe Institute of Technology (KIT)

DAAD - Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Καρλσρούη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
7 / 2 / 2020
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Δεκ. 2022
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Νικ. Μουσιόπουλος, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Υποχρεώσεις: 

Συμφωνία Επιστημονικής συνεργασίας με χρηματοδότηση από το DAAD.

Αφορά την ανάπτυξη ερευνητικής επιστημονικής συνεργασίας με θέμα: "KIT-AUTh partnership for interdisciplinary research and sustainable  innovation in climate, environment and energy for society and science" μεταξύ του Karlsruhe Institute of Technology (KIT) και του ΑΠΘ. Πιο συγκεκριμένα των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ με έμφαση το Τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών.

Περιλαμβάνει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, φοιτητών, συνδιοργάνωση workshops και summer schools.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: