Ρωσία - Moscow State Pedagogical University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Moscow State Pedagogical University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής φοιτητών

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Μόσχα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
18 / 5 / 2020
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Μάιος 2023
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Αν. Τσαγγαλίδης, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Αναπλ. Καθ. κ. Θωμαή Αλεξίου, Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
ΣΝΕΓ
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Υποχρεώσεις: 

Η Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας και το Παράρτημά της προβλέπει ένα ειδικό πρόγραμμα υποδοχής τριάντα (30) προπτυχιακών φοιτητών από το Moscow State Pedagogical University (MSPU) της Ρωσίας για σπουδές ενός (1) εξαμήνου στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Α.Π.Θ., σε συνεργασία με το Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας Α.Π.Θ.

Επίσης θα είναι δυνατή η ανταλλαγή μελών ΔΕΠ, ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.