Επίσκεψη του Μορφωτικού Ακόλουθου της Πρεσβείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στην Αθήνα κ. A. M. Helmi και υπογραφή Συμφωνητικού με το ΑΠΘ στις 19.6.2020 (3 φωτο)