Ιταλία - University of Messina, Bogazici University (Τουρκία), University of Malta

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Messina, Bogazici University, University of Malta

Τετραμερής Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Ιταλία
Πόλη: 
Μεσσίνα, Κωνσταντινούπολη, Μσίντα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
8 / 8 / 2019
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 / Αύγ. 2024
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Α. Κυρατζή, Τμήμα Γεωλογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωλογίας
Υποχρεώσεις: 

Τετραμερής Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας στην οποία συμμετέχουν τα Πανεπιστήμια:

- University of Messina, Italy

- Aristotle University of Thessaloniki, Greece

- The University of Malta

- The Bogazici University, Turkey

Θα αφορά ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ των αντιστοίχων Τμημάτων Γεωλογίας των 4 Πανεπιστημίων, με αντικείμενο την προώθηση της γνώσης στις γεωεπιστήμες και τους κινδύνους από την γένεση φυσικών φαινομένων. Επιπλέον η Συμφωνία θα στηρίξει και την ίδρυση ΜΠΣ με τίτλο: " Geophysical Sciences for Seismic Risk" με επισπεύδον ίδρυμα το University of Messina. Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: