Ιράν - Cultural Counceling Center of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Athens

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Cultural Counceling Center of the Embassy of the Islamic Republic of Iran in Athens

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Ιράν
Πόλη: 
Αθήνα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
19 / 6 / 2020
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιούν. 2024
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Α. Ζιάκα, Τμήμα Θεολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Φιλολογίας
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Πολιτικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
ΣΝΕΓ
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.

Σκοπός του Μνημονίου θα είναι η ανάπτυξη της δωρεάν διδασκαλίας της περσικής γλώσσας, λογοτεχνίας και ποίησης στο ΑΠΘ, σε συνεργασία με το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών του ΑΠΘ.

Παράλληλα θα προωθεί την κινητικότητα μελών ΔΕΠ και φοιτητών μεταξύ διαφόρων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του Ιράν, με στόχο τη διδασκαλία, τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων, την εκπόνηση εκπαιδευτικών και ερευνητικών προγραμμάτων, την έκδοση επιστημονικών εργασιών κ.λ.π.

Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης υποτροφιών από το Ιράν, σε φοιτητές του ΑΠΘ.

Όλες οι προαναφερόμενες δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων μερών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: