Κίνα - Tianjin Foreign Studies University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Tianjin Foreign Studies University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Κίνα
Πόλη: 
Τιαντζίν
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
30 / 6 / 2020
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιούν. 2025
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Α. Τσαγγαλίδης, Τμήμα Αγγλικής Γλωσσας και Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
ΣΝΕΓ
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια, με ιδιαίτερη έμφαση ανάμεσα στα Τμήματα Ελληνικής Φιλολογίας των δύο Πανεπιστημίων καθώς και του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΣΝΕΓ) και Σχολείου Διδασκαλίας  της Κινέζικης Γλώσσας, αντίστοιχα.
Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ που θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους.
Ανταλλαγές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, με μέγιστο αριθμό αναταλλασσομένων έως δύο (2) για έως ένα ακαδημαϊκό έτος έκαστος. Οι φοιτητές θα έχουν απαλλαγή διδάκτρων, αλλά θα επωμίζονται τα λοιπά έξοδα σπουδών.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: