ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ETOYΣ 2020

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Προς:
τους κ.κ. Κοσμήτορες των Σχολών,
τους κ.κ. Προέδρους
και
τις Γραμματείες
όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ.
 
Κοινοποίηση:
-          AUTh- mail- news
-          AUTh facebook
 
Θέμα: «Πρoκήρυξη για την υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής έτους 2020».
 
Σας διαβιβάζουμε το με Α.Π.: 106342/Z1/17-8-2020, έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης - Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης– Τμήμα Δ’ – Φοιτητικών Θεμάτων & Υποτροφιών, που περιήλθε σήμερα στο Τμήμα μας και αφορά στην προκήρυξη σαράντα επτά  (47) θέσεων για την  υποβολή αίτησης ενδιαφέροντος στα Διμερή Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών ανάμεσα στην Ελλάδα και σε χώρες της αλλοδαπής για το έτος 2020.
Στο πρόγραμμα αυτών των μορφωτικών ανταλλαγών συμμετέχουν οι χώρες:
 1) Αλβανία, 2) Αρμενία, 3) Γερμανία, 4) Ιορδανία, 5) Ισραήλ, 6) Ιταλία, 7) Κροατία, 8) Κύπρος, 9) Μαρόκο, 10) Μεξικό, 11) Ουγγαρία, 12) Πολωνία, 13) Σλοβακία, 14) Τουρκία, 15) Τσεχία.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν:
 
  • Το Ερευνητικό Προσωπικό της Ακαδημίας Αθηνών
  • Το μόνιμο Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι
  • Το μόνιμο Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι
  • Το μόνιμο Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) των Α.Ε.Ι
  • Το Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι
  • Υποψήφιοι Διδάκτορες
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:
1.   να αποστείλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και με σφραγίδα ταχυδρομείου στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων - Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης– Τμήμα Δ’, Ανδρέα Παπανδρέου 37, Τ.Κ. 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ,  από την Τρίτη 18 έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.
ή
2.  να καταθέσουν την αίτησή τους στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου στο ισόγειο του Υπουργείου για την Διεύθυνση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης – Τμήμα Δ’ μέχρι και την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020.
 
Οι αιτήσεις και τα παραστατικά των επιλεγέντων επιστημόνων θα αποσταλούν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων – μέσω της διπλωματικής οδού - στις επιλεχθείσες χώρες και η υλοποίηση της επιστημονικής επίσκεψης προϋποθέτει την αποδοχή της από τη χώρα υποδοχής.
 
Αναλυτικές πληροφορίες για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, την διαδικασία υποβολής αίτησης και την οικονομική κάλυψη από ελληνικής πλευράς, μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την συνημμένη αλληλογραφία.
 
Παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων μελών του Τμήματός σας, με την πληροφορία ότι δεν θα δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
 
 
Με τιμή,
H Προϊσταμένη                                                                                             
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαξεβανίδου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη
 
Τηλ: + 30 2310 996742
Φαξ: + 30 2310 991621
 
 
-----Original Message-----
From: koiliara@ad.auth.gr [mailto:koiliara@ad.auth.gr]
Sent: Tuesday, August 18, 2020 12:31 PM
To: Volkos, Vasileios
Subject: Fwd: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ETOYΣ 2020.
 
----- Forwarded message from Λουκία Πλαγιανάκου <loukia@minedu.gov.gr> -----
    Date: Mon, 17 Aug 2020 12:00:47 +0000
    From: Λουκία Πλαγιανάκου <loukia@minedu.gov.gr>
Subject: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ETOYΣ 2020.
 
Αξιότιμες/οι κυρίες/οι,
Σας διαβιβάζουμε το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 106342/Ζ1/17-08-2020 έγγραφό μας  
που αφορά στην Προκήρυξη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων περί υποβολής αίτησης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο των Διμερών Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών μεταξύ Ελλάδος και χωρών της αλλοδαπής έτους
2020 και παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για την άμεση ενημέρωση των ενδιαφερομένων.
Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία.
 
Με εκτίμηση,
Λ. Πλαγιανάκου
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Ανωτάτης Εκπαίδευσης
Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης Τμήμα Δ΄ Φοιτητικών Θεμάτων και Υποτροφιών
Τηλ. 2103442354
 
----- End forwarded message -----
 
 
Ελένη Κοιλιαράκη
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προϊσταμένη του Τμήματος Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού τηλ. επικ.: 2310 996793
fax :      2310 996788