Αυστρία - University of Graz, Radboud University,The Netherlands

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Graz, Radboud University,The Netherlands

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Αυστρία
Πόλη: 
Γκράζ,
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
14 / 7 / 2020
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιούλιο 2025
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Τ. Ραπατζίκου - Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Νομικής
Φιλολογίας
Μουσικών Σπουδών
Υποχρεώσεις: 

Δια-πανεπιστημιακή και διεπιστημονική συνεργασία σε ερευνητικό και διδακτικό επίπεδο μεταξύ διαφόρων τμημάτων των τριών πανεπιστημίων με σκοπό τη χρηματοδότηση πρωτοβουλιών όπως o σχεδιασμός/ ανάπτυξη μεθοδολογίας διδασκαλίας διαδικτυακών μαθημάτων που άπτονται των ανθρωπιστικών ψηφιακών σπουδών, η διοργάνωση συμποσίων, δημοσιεύσεις, ενίσχυση δεξιοτήτων μεταπτυχιακών φοιτητών και Υποψ. Διδ σε πρακτικές ψηφιακές εφαρμογές, συγγραφή ερευνητικών προτάσεων στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο «Ψηφιακές Σπουδές και Πολιτισμική Παραγωγή».
Προβλέπονται ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών, προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. 
Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: