Ένταξη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Δίκτυο Institute of International Education Network.

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εντάχθηκε ως μέλος στο Δίκτυο Institute of International Education Network. Πρόκειται για το δίκτυο του «Ινστιτούτου Διεθνούς Εκπαίδευσης» (Institute of International Education, ΙΙΕ), που ιδρύθηκε το 1919, αποτελεί ιδιωτικό, ανεξάρτητο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργανισμό και αριθμεί ως μέλη περισσότερους από 1.300 φορείς – ιδρύματα παγκοσμίως. Κατέχει ηγετική θέση εδώ και έναν αιώνα στη διεθνή εκπαίδευση, ενώ προωθεί ιδίως τη σύνδεση Αμερικανικών πανεπιστημίων με άλλα διεθνή ιδρύματα σε διάφορες γεωγραφικές ζώνες, μέσω της προώθησης συνεργασιών σε επίπεδο υποτροφιών, ανταλλαγών, και δημιουργίας διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο του ΙΙΕ Network έχουν δημιουργηθεί καινοτόμα προγράμματα, όπως είναι το International Academic Partnership Program (IAPP), στο οποίο το ΑΠΘ συμμετέχει. Σε αυτό το δίκτυο ανήκουν αρκετοί γνωστοί και εγκεκριμένοι οργανισμοί (όπως Fulbright Foundation) αλλά έχουν στηριχθεί και άλλα ερευνητικά προγράμματα, σε μερικά από τα οποία έχει λάβει μέρος το ΑΠΘ, όπως το Greek Diaspora Fellowship Program, το Humphrey Fellowship Program, το Gilman International Scholarship Program και το International Visitor Leadership Program.

Η συμμετοχή του ΑΠΘ στο συγκεκριμένο δίκτυο θα προσφέρει επιπλέον δυνατότητες διεύρυνσης και προβολής του έργου που ήδη πραγματοποιεί σε διεθνές επίπεδο, αλλά και συνδιοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων με άλλα ιδρύματα από τη διεθνή πανεπιστημιακή κοινότητα που ανήκουν στο IIE Network.

 Στην ιστοσελίδα του ΙΙΕ Network, www.iie.org, παρέχονται περισσότερες πληροφορίες για τα διάφορα προγράμματα υποτροφιών για φοιτητές, ακαδημαϊκούς και διοικητικά στελέχη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας.