Επίσκεψη του πρώην Προέδρου της Ρουμανίας κ. Emil Constantinescu στο ΑΠΘ στις 29.9.2020 (3 φωτο)