ΕΠΕΙΓΟΝ! ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ. Προκήρυξη υποτροφίας από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard University

ΕΠΕΙΓΟΝ! ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ.

Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:

  • Φιλολογίας
  • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
  • Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής
  • Πολιτικών Επιστημών

Σας διαβιβάζουμε την παρακάτω ανακοίνωση από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard University,  με το οποίο το ΑΠΘ έχει συνάψει Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας, που αφορά προκήρυξη υποτροφίας για ένα μεταδιδακτορικό ερευνητή με έδρα την Ελλάδα, για διεξαγωγή έρευνας σε θέματα που σχετίζονται με τον Φιλελληνισμό του 19ου αιώνα.

Η διάρκεια της υποτροφίας θα είναι από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Tο ύψος της επιχορήγησης ανέρχεται σε 15.000 $, ενώ καλύπτονται, επιπλέον, τα έξοδα ταξιδιού (αεροπορικά εισιτήρια, καταλύματα) σε περίπτωση που ο ερευνητής κληθεί να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα ή στις ΗΠΑ.

Η προθεσμία αίτησης είναι η 26η Νοεμβρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στη διεύθυνση https://greece.chs.harvard.edu/research-fellowships/philhellenism, ενώ μπορούν να απευθύνουν τυχόν ερωτήματα στο email: fellowships@chs.harvard.edu.

Παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων μεταδιδακτορικών ερευνητών.

 

Με εκτίμηση,

Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαξεβανίδου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

 Τηλ: + 30 2310 996742

Φαξ: + 30 2310 991621

Email: internat-rel@auth.gr

 http://international-relations.auth.gr/en

Film presentation of Aristotle University of Thessaloniki https://www.dropbox.com/s/awe6qpa54yhpf1t/Film_Presentation_of_Aristotle_University.mkv

 

From: CHS Greece [mailto:chsnafplion@chs.harvard.edu]
Sent: Tuesday, November 17, 2020 9:19 AM
To: Eleni Kotsaki <internat-rel@auth.gr>
Subject: Apply Now: Early Career Fellowship in Philhellenism

 

EARLY CAREER FELLOWSHIP IN PHILHELLENISM

 

January–December 2021

Deadline extension

Application deadline: Thursday, November 26, 2020
Reference letter deadline: Sunday, November 29, 2020

On the occasion of the celebration of the 200 years (1821–2021) since the Greek war of independence and as part of a series of events that the Center for Hellenic Studies (CHS) will organize to honor this important anniversary, the CHS offers one fellowship to a postdoctoral researcher based in Greece to conduct research of the highest quality on topics related to 19th-century Philhellenism.

The proposed research may be approached through any lens including, but not limited to, intellectual history, area and ethnic studies, anthropology, art, education, philosophy, political science, religious studies, sociology, and race and gender studies. Particular interest will be given to proposals centered on Philhellenism in modern political thought, the relationship between Greece and the United States, as well as Harvard, during the 19th century. Connections to the city of Nafplio or the region of the Argolid will be a plus.

The duration of the fellowship will be from January 1, 2021 to December 31, 2021, during which the fellow will be asked to conduct research on his/her topic, serve as the academic coordinator of a workshop in Nafplio (in the fall of 2021) and possibly participate in other relevant events. The fellowship includes a stipend of $15,000. Additionally, CHS will cover travel expenses (airfare, accommodations) in the case that the fellow is invited by the Center to participate in events taking place in Greece or in the US.

Researchers who have achieved a PhD (or its equivalent) are eligible to apply. Applicants must have defended their degree before July 1, 2020.
 
As part of the application process, applicants must submit a project proposal, curriculum vitae, a sample of published work, and the contact information for three references.

The fellowship is offered by the CHS in Washington, DC; it is supported administratively and logistically by the CHS Greece and connected with the series of events that will be organized under the aegis of the Committee of Honor "Nafplio 2021," Municipality of Nafplio.
 
Applicants with questions should contact the Fellowships Program Manager at fellowships@chs.harvard.edu.

Learn more about the Early Career Fellowship in Philhellenism program.

 

Copyright © 2020 Center for Hellenic Studies in Greece, Harvard University, All rights reserved.