Κύκλος μαθημάτων on-line Πολωνικής Γλώσσας στο ΑΠΘ στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας με το Adam Mickiewicz University της Πολωνίας