Τρία Βραβεία για το ΑΠΘ στον Διεθνή διαγωνισμό WRICOS 2020 που διοργανώθηκε από το Silk-Road Universities Network (SUN)