Ρωσία - Samara State Medical University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Samara State Medical University

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Σαμάρα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
15 / 12 / 2020
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Δεκ. 2025
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Αναπλ. Καθ. Γ. Τσουλφάς, Τμήμα Ιατρικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Οδοντιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.
Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια. Θα περιλαμβάνει από κοινού εκπόνηση και υποβολή ερευνητικών προγραμμάτων, ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών και διοργάνωση Διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. 
Οι εν λόγω δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: