Προκήρυξη για έως και τρεις υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες Κλασικών Σπουδών από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard University

Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Harvard University προκηρύσσει έως και τρεις υποτροφίες για υποψήφιους διδάκτορες Κλασικών Σπουδών (Τμήμα Φιλολογίας).

Οι υποψήφιοι διδάκτορες Κλασικών Σπουδών, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον ένα έτος σπουδών. Η διάρκεια κάθε υποτροφίας θα είναι 12 μήνες (Ιούνιος – Μάιος), κατά τη διάρκεια των οποίων οι υποψήφιοι θα ολοκληρώσουν ερευνητικό έργο της δικής τους επιλογής για ένα εξάμηνο (Ιούνιος – Νοέμβριος). Καθ ' όλη τη διάρκεια της υποτροφίας, και ειδικά κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου (Δεκέμβριος – Μάιος), οι υπότροφοι θα κληθούν να συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών του Harvard University,προκειμένου να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και να συνεργαστούν με άλλους συναδέλφους και μέλη της κοινότητας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών.

Το βραβείο της υποτροφίας περιλαμβάνει ετήσια πρόσβαση στις διαδικτυακές βάσεις δεδομένων και τους πόρους του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, ένα δεκαήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι στην Ουάσιγκτον, προσκλήσεις για παρουσίαση και δημοσίευση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού έργου και συμμετοχή σε συναντήσεις, καθώς και χρηματικό ποσό ύψους 1000 €. Οι υπότροφοι θα λάβουν ακαδημαϊκή υποστήριξη και καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της υποτροφίας από την ακαδημαϊκή επιτροπή του προγράμματος.

Η προθεσμία αίτησης είναι η 21η Φεβρουαρίου 2021. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι στη διεύθυνση https://greece.chs.harvard.edu/research-fellowships/hellenic-studies-predoc, ενώ μπορούν να απευθύνουν (στα αγγλικά) τυχόν ερωτήματα στο email: ekatsarelis@chs.harvard.edu.

 Η Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας, στην οποία κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται για τη σχετική ενημέρωση τυχόν ενδιαφερομένων υποψηφίων διδακτόρων Κλασικών Σπουδών.

 Με εκτίμηση,

 Η Προϊσταμένη

του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων

Ελένη Μπαξεβανίδου

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη

Τηλ: + 30 2310 996742

Email: internat-rel@auth.gr

http://international-relations.auth.gr/en

Film presentation of Aristotle University of Thessaloniki https://www.dropbox.com/s/awe6qpa54yhpf1t/Film_Presentation_of_Aristotle_University.mkv