Ρωσία - North-Caucasus Federal University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
North-Caucasus Federal University

Συμφωνία Επ. Συνεργασίας

Χώρα: 
Ρωσία
Πόλη: 
Σταυρούπολη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
12 / 2 / 2021
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2021 - Φεβρ. 2024
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Φιλολογίας
Ψυχολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Γεωλογίας
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Πολιτικών Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια. Θα περιλαμβάνει ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών. Οι δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους ή από άλλες εξωτερικές πηγές χρηματοδότησης και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του  Νόμου.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: