Ουκρανία - Ternopil National Medical University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ternopil National Medical University

Συμφωνία Επ. Συνεργασίας

Χώρα: 
Ουκρανία
Πόλη: 
Τερνοπίλ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
11 / 12 / 2020
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Ε. Παπαδοπούλου - Αλατάκη, Τμήμα Ιατρικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Οδοντιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ όλων των Τμημάτων της Σχολής Επιστημών Υγείας που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια. 
Θα περιλαμβάνει από κοινού εκπόνηση και υποβολή ερευνητικών προγραμμάτων, ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών, διοργάνωση Διεθνών επιστημονικών συνεδρίων και συνεπίβλεψη διδακτορικών διατριβών. 
Οι εν λόγω δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: