Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση μαθημάτων και διδασκαλία στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο «Master of Public Administration in the Post-Crisis Era» του Euro-Mediterranean University (EMUNI)

Το Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο (EMUNI) αναπτύσσει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών με τίτλο Master of Public Administration in the Post-Crisis Era, προσφερόμενο εξ ολοκλήρου στο διαδίκτυο, το οποίο περιλαμβάνει 60 ECTS.
 
Βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος:
• Σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικές στη δημόσια διοίκηση με έμφαση στις αναδυόμενες τάσεις μετά τον Covid-19 σε εθνικό, περιφερειακό και διεθνές επίπεδο.
• Πρακτική προσανατολισμένη και επικεντρωμένη σε εφαρμοσμένες πτυχές της δημόσιας διοίκησης.
• Σύγχρονες διαδικτυακές μέθοδοι διδασκαλίας και εκπαιδευτικά βοηθήματα, επιτρέποντας ταυτόχρονα στους μαθητές την ευελιξία να διαχειρίζονται το δικό τους εκπαιδευτικό σχέδιο και πρόγραμμα.
• Γνώμονας οι Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε διεθνή ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών.
 
Σκοπός της προκήρυξης
Το Πανεπιστήμιο EMUNI αναζητά εξειδικευμένα μέλη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να οργανώσουν, με ισχυρή επαγγελματική υποστήριξη και καθοδήγηση, το διαδικτυακό διδακτικό υλικό των ακόλουθων ενοτήτων:
• Δημόσια πολιτική
• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση
Τα μέλη της σχολής αναμένεται επίσης να διδάξουν τις ενότητες που θα έχουν οργανώσει, μόλις ξεκινήσει το πρόγραμμα.
Όροι για τους εκπαιδευτικούς
• Η ικανότητα και το επίσημο δικαίωμα διδασκαλίας σε μεταπτυχιακό επίπεδο (ακαδημαϊκοί τίτλοι: Επίκουρος Καθηγητής, Αναπληρωτής Καθηγητής, Καθηγητής).
• Προθυμία ανάπτυξης διαδικτυακού διδακτικού υλικού, με βάση οδηγίες για διαδικτυακή διδασκαλία και πλήρη επαγγελματική τεχνική υποστήριξη. Το υψηλό επίπεδο ευελιξίας στην προσέγγιση της διδασκαλίας και η ισχυρή προθυμία να μάθουν νέες δεξιότητες (στο διαδικτυακό περιβάλλον) είναι βασικά.
• Δυνατότητα αφιέρωσης μεταξύ 100-150 ωρών κατά τη διάρκεια 3 μηνών για την ανάπτυξη του μαθήματος 6-ECTS, ξεκινώντας το συντομότερο δυνατό.
• Δυνατότητα διδασκαλίας στο Διαδίκτυο μόλις ξεκινήσει το μάθημα (για περίπου 8 ώρες / μήνα).
• Η συγκατάθεση του εργοδότη / δυνατότητα να πληρώνονται μέσω σύμβασης.
 
Εκδήλωση ενδιαφέροντος
Στείλτε εκδήλωση ενδιαφέροντος, συνοδευόμενη από ένα βιογραφικό σημείωμα, το οποίο περιλαμβάνει τη σχετική επαγγελματική εμπειρία και δημοσιεύσεις στον τομέα (εις) των εφαρμοσμένων μαθημάτων στον Dr. Jerneja Penca, Επικεφαλή Ακαδημαϊκών Υποθέσεων στη διεύθυνση jerneja.penca@emuni.si.
 
Σε μεταγενέστερο στάδιο, οι επιλεγέντες θα πρέπει να υποβάλουν τη συγκατάθεση του εργοδότη τους για συνεργασία στο πρόγραμμα σπουδών.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε συμβουλευτείτε και τα συνημμένα αρχεία.