Πανεπιστήμιο Κολωνίας: Υποτροφίες για Θερινό Σχολείο με θέμα "Διαδικασίες Διαμόρφωσης Γνώμης στις Ψηφιακές Δημοκρατίες"

Προς

τις Γραμματείες όλων των Τμημάτων του ΑΠΘ          

Σας διαβιβάζουμε αλληλογραφία, με τα συνημμένα της, που περιήλθε στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων από το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας, με το οποίο το ΑΠΘ διατηρεί Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας, σχετικά με Θερινό Σχολείο με θέμα "Διαδικασίες Διαμόρφωσης Γνώμης στις Ψηφιακές Δημοκρατίες". Το σχολείο απευθύνεται σε φοιτητές όλων των σχολών από συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι: 26 Ιουλίου - 6 Αυγούστου 2021.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως τις 30 Απριλίου 2021. Το Πανεπιστήμιο της Κολωνίας παρέχει υποτροφίες - για onsite και online συμμετοχή. Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα, το κόστους ταξιδιού μετ 'επιστροφής, τα έξοδα διαμονής (μονόκλινο με πρωινό), ασφάλιση υγείας που καλύπτει τη διάρκεια της διαμονής στην Κολωνία, δαπάνες  πολιτιστικών προγραμμάτων, βραδινών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων. Θα γίνουν δεκτοί 8 φοιτητές για δια ζώσης μαθήματα στην Κολωνία και 20 μαθητές για online μαθήματα.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι στην ιστοσελίδα: https://portal.uni-koeln.de/international/studium-in-koeln/cologne-summer-schools-in-cologne/more-css-in-cologne/css-on-opinion-formng-processes-in-digital-democracies.

Παρακαλούμε για ενημέρωση τυχόν ενδιαφερόμενων φοιτητών του Τμήματός σας.

H Προϊσταμένη                                                                                             
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
Ελένη Μπαξεβανίδου
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη
 Τηλ: + 30 2310 996742
Email: internat-rel@auth.gr

http://international-relations.auth.gr/el

 

From: Kristina Eder [mailto:kristina.eder@uni-koeln.de]
Sent: Wednesday, February 17, 2021 2:20 PM
Cc: m.dikova@verw.uni-koeln.de; Victoria Busch <V.Busch@verw.uni-koeln.de>
Subject: Call for tender: Cologne Summer School on Opinion Forming Processes in Digital Democracies with new hybrid format and extended deadline

Dear colleague,

We hope that you had a healthy and happy start into 2021 even if the circumstances still might be special. Since we announced our program in December 2020, inviting international students to participate in our summer school onsite, here in Cologne, we revised our concept due to the pandemic: We designed a hybrid format that allows students to decide whether they wish to apply for their participation in person or online. We assume that it will be easier for European students to plan an onsite stay in Cologne but also non-European students are welcome.
 

Our Cologne Summer School on Opinion Form!ng Processes in Digital Democracies is still designed for students from all disciplines. The dates changed a bit since a hybrid format including online participation can not be as long as an onsite school. The new dates are: July 26 - August 6, 2021.
 

Further, we extended the application deadline to April 30, 2021. Please note that we have established new types of scholarships- for an onsite and online participation respectively.
We invite you to read through our new website full of experiences which we made last year during our first entirely online summer school: https://ukoeln.de/8QPA2
 

Further, we would be very grateful if you informed your students about the opportunity to apply for this program. The application procedure can be done directely online. The QR-code for the online application form can be found on the flyer but also on the programs website which is: https://ukoeln.de/KUVRZ
 

Please feel free to print the flyer or distribute it on your social media channels. Like every year, this particular summer school is exclusively designed for students from our appreciated partner univesities. We will be able to host 8 students here in Cologne and 20 students online.
Wishing you a healthy and happy spring time and sending you many greetings,
Victoria and Marina

Victoria Busch M. A.
Coordinator Cologne Summer Schools
Intercultural Trainer
University of Cologne
International Office
Department 93 - International Mobility
Universitätsstraße 22 a, 50923 Cologne
Phone: +49-221-470-1394
Email: v.busch@verw.uni-koeln.de
Website: www.colognesummerschools.uni-koeln.de