Βοσνία - Ερζεγοβίνη - University of East Sarajevo

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of East - Sarajevo

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Βοσνία-Ερζεγοβίνη
Πόλη: 
Λουκαβίτσα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
26 / 4 / 2021
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2021 - Απρίλ. 2026
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθ. Ηλ. Ευαγγέλου, Τμήμα Θεολογίας

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Μαθηματικών
Φυσικής
Πληροφορικής
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Γεωπονίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Ιατρικής
Οδοντιατρικής
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Μουσικών Σπουδών
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
ΤΕΦΑΑ
ΤΕΦΑΑ Σερρών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
Υποχρεώσεις: 

Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ όλων των Τμημάτων που λειτουργούν στα δύο Πανεπιστήμια. Θα περιλαμβάνει από κοινού εκπόνηση και υποβολή ερευνητικών προγραμμάτων, ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών προπτυχιακών και μεταπτυχιακών και διοργάνωση Διεθνών επιστημονικών συνεδρίων. Οι εν λόγω δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: