Προκήρυξη 2 υποτροφιών για το Θερινό πρόγραμμα Ρουμάνικης γλώσσας & πολιτισμού (5 - 17/7/2021)

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Προς
 τις Γραμματείες των Τμημάτων:
-          Θεολογίας
-          Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας
-          Φιλολογίας
-          Ιστορίας και Αρχαιολογίας
-          Φυσικής
-          Χημείας
-          Γεωλογίας
-          Γεωπονίας
-          Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ/κών Η/Y
-          Χημικών Μηχανικών
 
ΘΕΜΑ: Συμφωνία ΑΠΘ με το “Al.I. Cuza” University of Iasi, Ρουμανίας- Ανακοίνωση προκήρυξης δύο (2)υποτροφιών για την παρακολούθηση θερινών μαθημάτων Ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού.
 
Σας πληροφορούμε ότι στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ. με το “Al. I. Cuza” University of Iasi της Ρουμανίας, δίνεται η δυνατότητα χορήγησης δύο (2) υποτροφιών, σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές των Τμημάτων σας, για την παρακολούθηση διαδικτυακά θερινών μαθημάτων Ρουμανικής γλώσσας και πολιτισμού από τις 5 έως και τις 17 Ιουλίου, 2021.
Η υποτροφία αφορά απαλλαγή διδάκτρων.
Με το πέρας των μαθημάτων υπάρχει η δυνατότητα το Πανεπιστήμιο  “Al. I. Cuza” να δώσει βεβαίωση χορήγησης 5 ECTS (μετά από επιτυχή συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις γλώσσας).
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντλήσουν οι ενδιαφερόμενοι από την ιστοσελίδα: https://www.uaic.ro/en/international/romanian-language-courses/
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει έως τις 28 Ιουνίου 2021 να επισκεφθούν το link: https://forms.gle/6RLmcY5MELdaeV4r9 και να υποβάλουν on-line την αίτηση συμμετοχής τους.
Η επιλογή θα γίνει από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο.
Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων (κ. Σοφία Λογοθέτη-Μανωλιάδου, τηλ.: 2310 995307, καθημερινά 8:30 – 15:30)
 
Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών σας και για την ανάρτηση του παρόντος στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.
 
 
Με εκτίμηση,
Ελένη Μπαξεβανίδου
 
Προϊσταμένη                                                                                             
του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη, GR 541 24, Θεσσαλονίκη
Τηλ: + 30 2310 996742
 
--------------------------------------------------------------------------------
Διευκρίνιση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οι πληροφορίες που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το μήνυμα είναι εμπιστευτικές και η χρήση τους επιτρέπεται μόνον από τον αναφερόμενο παραλήπτη. Εάν έχετε λάβει το παρόν μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης, σας ενημερώνουμε ότι αποκάλυψη, αναπαραγωγή, διανομή ή οποιασδήποτε άλλης μορφής χρήση των περιεχομένων του παρόντος μηνύματος απαγορεύεται. Επίσης παρακαλείσθε να αποστείλετε το αρχικό μήνυμα στην διεύθυνση του αποστολέα, καθώς και στη συνέχεια να διαγράψετε το μήνυμα από το σύστημά σας.
Η επικοινωνία μέσω Internet δεν είναι ασφαλής και επομένως το ΑΠΘ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημιά που προκλήθηκε από την χρήση του παρόντος ή των συνημμένων του λόγω ιών που έχουν περάσει σε αυτά.
Σας Ευχαριστούμε,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
From: Gabriela Bargaoanu [mailto:gabriela.bargaoanu@uaic.ro]
Sent: Tuesday, June 15, 2021 1:52 PM
To:
internat-rel@auth.gr
Subject: International Summer Courses "Romania - Language and Civilisation"- Iasi 2021
 
Dear Colleagues,
 
We are very pleased to announce that Alexandru Ioan Cuza University of Iasi is organizing the 49th Edition of the Summer Courses "Romania - Language and Civilization" between 5 - 17 July 2021, online.

It gives us great joy to inform you that our University Executive Board has agreed upon awarding two grants for students from

Aristotle University of Thessaloniki.
The grant will cover the participation to courses, the course materials, the cultural programme and assistance throughout the programme.
We are kindly asking you to brief your students about this opportunity.

We would be happy, therefore, should you share this opportunity with your students and encourage them to apply by accessing the online form available at the link below by 28 June, 2021:

 
Please refer other interested students who would be willing to pay for their participation in the Romanian Summer Courses to the following link:
https://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2021/06/Application-Form-2021_Summer-School_paying-candidates-online.pdf
 
Any additional information may be found at:
https://www.uaic.ro/en/international/romanian-language-courses/
Looking forward to welcoming students from your university at our online summer courses,
Gabriela BÂRGĂOANU
International Relations Office
Alexandru Ioan Cuza University of Iasi