Επίσκεψη του Υπουργού και Υφυπουργού Ανώτατης Εκπαίδευσης και Επιστημονικής Έρευνας της Περιφέρειας του Ιρακινού Κουρδιστάν στο ΑΠΘ στις 1.7.21