Ινδία - Indian Institute of Technology, Indore

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Indian Institute of Technology, Indore

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Ινδία
Πόλη: 
Ιντόρ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
30 / 8 / 2021
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2021 - Αύγ. 2026
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

Καθ. Κ. Κατσιφαράκης, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Πληροφορικής
Βιολογίας
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας.

Ανάπτυξη ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας.

Προβλέπονται ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και φοιτητών (προπτυχιακών -μεταπτυχιακών), χωρίς δεσμευτικές υποχρεώσεις, έως ότου διαμορφωθεί και συμφωνηθεί στο μέλλον συγκεκριμένο Σύμφωνο Συνεργασίας και εφόσον συνάδουν με όσα προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του  Νόμου.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: