Πρόσκληση για συμμετοχή προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα International Remote Student Training program at Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, Russia: Wave 5

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Προς τις Γραμματείες των Τμημάτων:
-  Φυσικής
-  Χημείας
-  Βιολογίας
-  Γεωλογίας
-  Πληροφορικής
-  Μαθηματικών
- Πολιτικών Μηχανικών
- Χημικών Μηχανικών
- Μηχανολόγων Μηχανικών
- Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχ/κων ΗΥ
- Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης
- Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
- Αγρονόμων – Τοπογράφων Μηχανικών
Στο πλαίσιο της υφιστάμενης Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του ΑΠΘ με το Joint Institute for Nuclear Research, της Dubna, Ρωσίας ( http://www.jinr.ru/main-en/ ), παραλήφθηκε η παρακάτω ηλεκτρονική αλληλογραφία με το συνημμένο της, την οποία σας προωθούμε.
Αφορά πρόσκληση για συμμετοχή προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών φοιτητών στο πρόγραμμα International Remote Student Training (INTEREST) διαδικτυακά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες και να υποβάλλουν on-line  την αίτηση για συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επισκεπτόμενοι το link: http://interest.jinr.ru/index.php?view_wave=5
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι έως  15 Σεπτεμβρίου 2021.
Για τυχόν διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνήσουν απευθυνόμενοι στους διοργανωτές (e-mail : interest@jinr.ru ).
 
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των φοιτητών σας και την ανάρτηση της πρόσκλησης με το συνημμένο της στις ανακοινώσεις του Τμήματός σας.
 
Με εκτίμηση,
Δήμητρα Μεντεκίδου
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
54124, Θεσσαλονίκη
τηλ: +30 2310 991605
 
-----Original Message-----
From: interest@jinr.ru [mailto:interest@jinr.ru]
Sent: Friday, September 03, 2021 10:34 AM
To: interest@jinr.ru
Subject: International Remote Student Training at JINR: Wave 5
Dear Sir / Madame,
Please be informed that the international intergovernmental scientific organisation – Joint Institute for Nuclear Research (Dubna, Russia) – is running an online student programme: International Remote Student Training (INTEREST) launched in October 2020.
 
The programme is intended for science, engineering, and IT students from all over the world starting from their 2nd year and up to the PhD including.
INTEREST is an all-year-round programme held in Waves, each Wave lasting in periods of 4-6 weeks. We have already held four Waves successfully.
The launch of Wave 5 is planned for 27 September 2021.
The working language of the Programme is English.
Participation is free-of-charge.
To see more details about the Programme, please visit interest.jinr.ru.
To see more details about the Joint Institute for Nuclear Research, please visit http://www.jinr.ru/main-en/
The application period for students has already started and will last until 15 September 2021.
Students are supposed to register on the website and apply for one or several projects available here
We kindly ask you to spread the information about the INTEREST programme among the potentially interested students and postgraduates of your University.
Attached you will find the poster of Wave 5.
Should you have any questions, we will be happy to help.
With kind regards,
INTEREST Team