Δυνατότητα σπουδών ενός εξαμήνου στο Stockton University

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
 
Προς 
τις Γραμματείες των Τμημάτων:
 
 • Θεολογίας
 • Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
 • Φιλολογίας
 • Ιστορίας και Αρχαιολογίας
 • Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
 • Ψυχολογίας
 • Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 • Μαθηματικών
 • Φυσικής
 • Χημείας
 • Βιολογίας
 • Γεωλογίας
 • Πληροφορικής
 • Νομικής
 • Οικονομικών Επιστημών
 • Πολιτικών Επιστημών
 • Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
 • Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
 • Μουσικών Σπουδών
 • Θεάτρου
 • Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
 • Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
 
Κοινοποίηση: 
-           AUTh- mail- news
-           AUTh facebook
 
Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Επιστημονικής Συνεργασίας του Α.Π.Θ.  με το Stockton University των ΗΠΑ, προσφέρεται η δυνατότητα σπουδών έως πέντε (5) μεταπτυχιακών φοιτητών του Α.Π.Θ. στο Stockton University των ΗΠΑ για το εαρινό εξάμηνo του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022.
 
Οι φοιτητές του ΑΠΘ απαλλάσσονται των διδάκτρων στο Stockton University των ΗΠΑ, αλλά προκειμένου να γίνουν αποδεκτοί οφείλουν να προσκομίσουν αποδεικτικό ότι διαθέτουν επάρκεια πόρων κατά τη διάρκεια των σπουδών τους (το κατά προσέγγιση κόστος διαβίωσης για ένα εξάμηνο είναι 9.276 $ και αφορά δαπάνες διαμονής, διατροφής, ασφάλισης, βιβλίων, αίτησης κτλ). Λίστα διαθέσιμων μαθημάτων: https://stockton.edu/academic-affairs/academic-schools-programs.html
 
Τυχόν ενδιαφερόμενοι φοιτητές παρακαλούνται να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά μαζί με  τα δικαιολογητικά που αναφέρονται εντός αυτής, έως την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου, 2021, στις 12:00 το μεσημέρι στο email του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων (internat-rel@auth.gr). 
 
Σε περίπτωση περισσοτέρων υποψηφιοτήτων, η Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων θα προβεί στην επιλογή του πλέον άριστου και στη συνέχεια θα αποσταλεί στο Stockton University η σχετική επιστολή ανακοίνωσης υποψηφιότητας (nomination letter). Σε συνέχεια της αποδοχής της υποψηφιότητας, οι φοιτητές θα ενημερωθούν αναλυτικά από το συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο για τη διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, την αποστολή των δικαιολογητικών, την έκδοση θεώρησης εισόδου (visa) κτλ. Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν και από την ιστοσελίδα του Stockton University https://stockton.edu/global-engagement/international/j-1-students.html
 
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ. 2310 991605, κ. Μεντεκίδου Δήμητρα
 
Παρακαλούμε για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων φοιτητών σας και για την ανάρτηση της ανακοίνωσης μαζί με τη συνημμένη αίτηση στην ιστοσελίδα του Τμήματός σας.
 
Με εκτίμηση,
Δήμητρα Μεντεκίδου
Τμήμα Διεθνών Σχέσεων
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Πανεπιστημιούπολη,
GR 541 24, Θεσσαλονίκη