Επίσκεψη του Γεν. Προξένου της Γεωργίας στη Θεσσαλονίκη κ. Nodar Komakhidze στο ΑΠΘ στις 8.9.2021 (2 φωτο)