Αργεντινή - Sacred Metropolis of Buenos Aires and S. America

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Sacred Metropolis of Buenos Aires and S. America

Μνημόνιο Συνεργασίας

Χώρα: 
Αργεντινή
Πόλη: 
Μπουένος Άιρες
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
8 / 9 / 2021
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2021 - Σεπτ. 2031
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Φιλολογίας
Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Ψυχολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Οικονομικών Επιστημών
Πολιτικών Επιστημών
Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ
ΤΕΦΑΑ
ΤΕΦΑΑ Σερρών
Γεωπονίας
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Μαθηματικών
Φυσικής
Χημείας
Γεωλογίας
Βιολογίας
Πληροφορικής
Νομικής
Ιατρικής
Φαρμακευτικής
Κτηνιατρικής
Οδοντιατρικής
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών
Θεάτρου
Κινηματογράφου
Μουσικών Σπουδών
Δημοτικής Εκπαίδευσης
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Επιστημονικής και Πολιτιστικής Συνεργασίας.
Ανάπτυξη επιστημονικής συνεργασίας και έρευνας μεταξύ των δύο συμβαλλομένων Ιδρυμάτων, με πυρήνα τη Θεολογική Σχολή του ΑΠΘ αλλά και όλα τα λοιπά επιστημονικά πεδία. 
Διοργάνωση εκπαιδευτικών και πολιτιστικών δράσεων για την προβολή του έργου του ΑΠΘ στη Ν. Αμερική και του έργου των ομογενειακών φορέων στη Θεσσαλονίκη.
Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ και ερευνητών για επιστημονική έρευνα. Πρακτική άσκηση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών .
Επιμόρφωση στελεχών εκπαίδευσης στο Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας ΣΝΕΓ του ΑΠΘ.
Οι προαναφερόμενες δράσεις θα υλοποιούνται ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, κατόπιν έγκαιρης συνεννόησης μεταξύ των δύο συμβαλλομένων μερών, βάσει συγκεκριμένου προγράμματος που θα καθορίζεται έξι (6) μήνες πριν, έως ότου διαμορφωθούν και συναφθούν στο μέλλον εξειδικευμένα πρωτόκολλα συνεργασίας.
Σε περίπτωση ημερίδων και συνεδρίων, το Ίδρυμα αποστολής αναλαμβάνει τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των συνέδρων.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: