Αλβανία - Agricultural University of Tirana

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Agricultural University of Tirana

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Αλβανία
Πόλη: 
Τίρανα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
20/1/1992
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Οκτ. 2023
Επικοινωνία: 
Ελ. Λαζαρίδου, τηλ. 2310 991341
Συντονιστής: 

Ομότ. Καθηγητής Ηλ. Βουλγαρίδης, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος

Καθ. κ. Θ. Ζάγκας, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Κτηνιατρικής
Γεωπονικής
Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος
Υποχρεώσεις: 

9 Καθηγητές ή Λέκτορες έως 30 ανθρωποημέρες.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: