Βουλγαρία - University St. Kliment Ohridski

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University St. Kliment Ohridski

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Βουλγαρία
Πόλη: 
Σόφια
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27/3/1977
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2019 - Σεπτ. 2022
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Αναπλ.  Καθηγητής κ. Ηλ. Ευαγγέλου - Τμήμα Θεολογίας

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Φυσικής
Χημείας
Γεωλογίας
Οικονομικών Επιστημών
Μαθηματικών
Βιολογίας
Νομικής
Θεολογίας
Δημοσιογραφίας & Μ.Μ.Ε.
Πληροφορικής
Υποχρεώσεις: 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή έως 7 συνολικά ανθρωποημερών ανά θεματική ενότητα ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ανταλλαγή 5 φοιτητών για θερινά μαθήματα ελληνικής γλώσσας στο Σ.Ν.Ε.Γ. του Α.Π.Θ. και μαθήματα βουλγαρικής γλώσσας στη Σόφια αντίστοιχα.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: