Βουλγαρία - Varna Medical University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Varna Medical University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Βουλγαρία
Πόλη: 
Βάρνα
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
4/10/1994
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Ιούλ. 2023
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου , τηλ. 2310.995307
Συντονιστής: 

Καθ. κ. Σ. Μεδίτσκου - Τμήμα Ιατρικής

Καθ. κ. Θ. Παπαμήτσου - Τμήμα Ιατρικής

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 2 Καθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή έως 30 ανθρωποημερών.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: