Βουλγαρία - Bulgarian Academy of Sciences

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Bulgarian Academy of Sciences

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Βουλγαρία
Πόλη: 
Σόφια
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
13/12/2006
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αορίστου Διάρκειας
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

 Καθ.κ. Δ. Σαρηγιάννης, Τμ. Χημικών Μηχανικών

 

 

 

 

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Χημείας
Ψυχολογίας
Νομικής
Οικονομικών Επιστημών
Μαθηματικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
Βιολογίας
Γεωλογίας
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Φυσικής
Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή Καθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή έως 75 ημέρες.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: