Βουλγαρία - St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo in Bulgaria and Institute of Orthodox Theology St. Sergius of Radonezh in Paris-France

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo in Bulgaria and Institute of Orthodox Theology St. Sergius of Radonezh in Paris-France

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Ολοκληρώθηκε. (Συνεδρ. Επιτρ. αρ. 21 / 13.10.2016)

Χώρα: 
Βουλγαρία
Πόλη: 
Βέλικο - Τούρνοβο-Παρίσι
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27/8/2010
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2010-Αύγουστος 2015
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310996742
Συντονιστής: 

Επ. Καθηγήτρια Ελ. Οικονόμου, Τμήμα Θεολογίας

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Υποχρεώσεις: 

Η συμφωνία ενθαρύνει την ανταλλαγή φοιτητών, επιστημονικού και τεχνικού προσωπικού. Τα δύο Ιδρύματα θα αναζητήσουν την χρηματοδότηση των κοινών δραστηριοτήτων τους από άλλες πηγές.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε