Γαλλία - Francois-Rabelais University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Francois-Rabelais University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Γαλλία
Πόλη: 
Τουρς
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
4/4/2005
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2008 -Σεπτέμβριος 2013
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

 

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής (Τομέας Αισθητηρίων Οργάνων)
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 1 Καθηγητή ή Λέκτορα για παραμονή έως 7 ημέρες.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε