Γερμανία - Ludwing - Maximilians University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ludwing - Maximilians University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Γερμανία
Πόλη: 
Μόναχο
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
21/12/2006
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2006- Δεκέμβριος 2011
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Καθηγητής Κ. Φινοκαλιώτης - Τμ. Νομικής

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Γεωλογίας
Χημείας
Βιολογίας
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Γερμανικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Ιστορίας & Αρχαιολογίας
Ιατρικής
Κτηνιατρικής
Νομικής
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή 3 Καθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή εκάστου έως 1 εδβομάδα.

 

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε