Γεωργία - Telavi State University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Telavi State University
Χώρα: 
Γεωργία
Πόλη: 
Τελάβι
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
27/1/2009
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Οκτώβριος 2012
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθηγήτρια Α. Κοιλιάρη, Τμ. Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή ενός (1) διδάσκοντα για παραμονή έως επτά 7 (ημέρες) ετησίως.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε