Ελβετία Ecole Polytechnique Federal de Lausanne-Memorandun of Understanding

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Ecole Polytechnique Federal de Lausanne

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Ελβετία
Πόλη: 
Λωζάννη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
12/1/2008
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2014 - Σεπτ. 2019
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Εκάστοτε Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή έως 5 φοιτητών ανά έτος για παραμονή εκάστου από 4 έως 6 μήνες γαι την εκπόνηση Diploma Thesis Projects-Διπλωματικής Εργασίας. Οι Έλληνες φοιτητές θα παίρνουν από το EPFL 1.000 ευρώ/μήνα και 500 ευρώ για οδοιπορικά. Οι Ελβετοί φοιτητές θα φιλοξενούνται στο Α.Π.Θ. όπως οι μετακινούμενοι με ERASMUS.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: