Ηνωμένο Βασίλειο - Cardiff University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Cardiff University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Ολοκληρώθηκε. (Συνεδρ. Επιτρ. αρ. 21 / 13.10.2016)

Χώρα: 
Ηνωμένο Βασίλειο
Πόλη: 
Κάρντιφ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
14/6/2002
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2011 - Ιούνιος 2014
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

Καθηγήτρια Ε. - Ν. Νικολούση - Εμμανουήλ - Σχ. Ιατρικής

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Υποχρεώσεις: 

 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ
Ανταλλαγή δύο (2) Καθηγητών ή Λεκτόρων για παραμονή έως επτά (7) ημερών έκαστος.
Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις. Καλύπτεται μόνο η φιλοξενία.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε