Η.Π.Α. - Kent State University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Kent State University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.  

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Κεντ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
18/4/1984
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αόριστη Λήξη
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου τηλ. 2310.99.5307
Συντονιστής: 

Καθηγήτρια Μ. Τζουριάδου - Τμ. Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαίδευσης

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας
Νομικής
Επιστήμης Προσχολικής Αγωγής
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή Καθηγηυών ή Λεκτόρων για παραμονή έως 1 έτους.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε