Η.Π.Α. - Hellenic College / Holy Cross - Greek Orthodox School of Theology

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Hellenic College / Holy Cross - Greek Orthodox School of Theology

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Βοστώνη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
1/4/2003
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2018 - Αύγ. 2021
Επικοινωνία: 
Σ. Μανωλιάδου, τηλ. 2310 995307
Συντονιστής: 

τ. Καθηγήτρια Δήμητρα Κούκουρα - Τμήμα Θεολογίας

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Θεολογίας
Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού
Υποχρεώσεις: 

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Ανταλλαγή ενός (1) Καθηγητής ή Λέκτορας για παραμονή έως έξι (6) μήνες. Η παροχή φιλοξενίας ισχύει για ένα (1) μήνα. ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ανταλλαγή δύο (2) μεταπτυχιακών φοιτητών για ένα (1) ακαδημαϊκό έτος.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: