Η.Π.Α. - New York University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
New York University

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.  

Ολοκληρώθηκε. (Συνεδρ. Επιτρ. αρ. 21 / 13.10.2016)

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Νέα Υόρκη
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
19/6/2009
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2013 - Ιούλιος 2016
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Καθηγητής Α. Ρεγκάκος, Τμ. Φιλολογίας

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Φιλολογίας
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγή ενός Kαθηγητής ή Λεκτόρας για την παραμονή έως δέκα (10) ημερών.

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Ανανέωση συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε