Η.Π.Α. - University of Colorado at Denver and Health Sciences Center

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
University of Colorado at Denver and Health Sciences Center

Συμφωνία Επιστημονικής Συνεργασίας.  

 

 

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Ντένβερ
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
6/8/2007
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Αυγ. 2007-Αυγ. 2012
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαχτσαβανοπούλου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Αν. Καθηγητής Φ. Τοπούζης, Ιατρική Σχολή

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Ιατρικής
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας-Χωρίς οικονομικές επιβαρύνσεις

 

 

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε