Η.Π.Α. - Texas A&M University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Texas A&M University

Μνημόνιο Συνεργασίας 

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Τέξας
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
15 / 9 / 2020
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Σεπτ. 2023
Επικοινωνία: 
Δ. Μεντεκίδου, Τηλ: 2310 991605
Συντονιστής: 

 

Καθηγητής κ. Ν. Μιχαηλίδης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας
Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, ερευνητών και φοιτητών και εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων. 
H υλοποίηση των δράσεων θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων.

15.9.2020 υπογραφή νέου Μνημονίου  Συνεργασίας, σε αντικατάσταση του παλαιότερου με τους ίδιους όρους συνεργασίας. Στο νέο Μνημόνιο η επιστημονική έρευνα και συνεργασία θα αναπτυχθεί μεταξύ  των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ και των Τμημάτων που λειτουργούν στο Texas A & M University καθώς και στο Texas A&M Engineering Experiment Station.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: