Η.Π.Α. - Texas A&M University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Texas A&M University

Μνημόνιο Συνεργασίας 

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Τέξας
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
15 / 9 / 2020
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
2020 - Σεπτ. 2023
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαξεβανίδου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

 

Καθηγητής κ. Ν. Μιχαηλίδης, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημικών Μηχανικών
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Υποχρεώσεις: 

Ανταλλαγές μελών ΔΕΠ, ερευνητών και φοιτητών.
Εκπόνηση κοινών ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση στους τομείς μηχανικής των υλικών και της επεξεργασίας  τους, την μοντελοποίηση και τον χαρακτηρισμό των πολυλειτουργικών υλικών.
H υλοποίηση των δράσεων θα εξετάζεται ανά περίπτωση μετά από έγκριση των δύο Ιδρυμάτων και ανάλογα με τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους των δύο συμβαλλομένων Πανεπιστημίων.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: