Η.Π.Α. - Colorado State University

̈́Όνομα Πανεπιστημίου: 
Colorado State University

Μνημόνιο Επιστημονικής Συνεργασίας

Χώρα: 
Η.Π.Α.
Πόλη: 
Colorado
Ημερομηνία αρχικής υπογραφής: 
22/3/2011
Διάρκεια ισχύος συμφωνίας: 
Μάρτιος 2011-Μάρτιος 2016
Επικοινωνία: 
Ε. Μπαξεβανίδου, τηλ. 2310 996742
Συντονιστής: 

Επικ. Καθηγήτρια Ε.-Κ. Κολοκυθά, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών

 

Σχολές/τμήματα που συμμετέχουν: 
Πολιτικών Μηχανικών
Υποχρεώσεις: 

Μνημόνιο Συνεργασίας. Ανταλλαγή Kαθηγητών ή Λεκτόρων για μικράχρονικά διαστήματα με σκοπό διαλέξεις, σεμινάρια και συμμετοχή σε ερευνητική συνεργασία. Προβλέπεται επίσης ανταλλαγή φοιτητών με σκοπό την έρευνα. Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει από εξωτερικές πηγές.

Αρχικό κείμενο συμφωνίας: 
Κατάσταση: 
Ολοκληρώθηκε